Archiv rubriky: AKTUÁLNĚ

Zápis ze zasedání komise SČBK 22.11.2014

Zápis

ze zasedání komise Sdružení Čechu z banátských Karpat a jejich přátel

ze dne 22.11.2014 v Ústí nad Labem

Přítomni:

Benjamin Jelínek, Jaroslav Balát, Klepáček Petr, Herman Cotman, Petr klepáček, Václav Pek, Václav Plachý, Štefan Plachý, Karel Vrba, Antonín Pospíšil, Josef Panc, Alois Klepáček, Václav Hrůza, Václav Mašek, Josef Mašek

Omluveni:

Špicel Václav, Balát Johan, Vochot Adam, Štěpnička Václav, Černik Josef, Mašek Václav, Mašek Václav ml., František Špicel

 

Neomluveni:     /

Hosté:   /

 

Program:

1. Volba předsedy Sdružení Čechů z banátských Karpat a jejich přátel

2. Setkání Čechů z banátských Karpat

3. program finanční podpora pro rok 2015 – dotace z  Karlovarského Kraje

5. webové stránky www.ceskybanat.cz

4. Různé

 

V úvodu zasedání komise pro SČBK poděkoval předseda Benjamin Jelínek všem členům, za aktivní činnost v komisi po celou dobu volebního období.

1. B. Jelínek předložil materiál „Návrh na volbu nového předsedy SČBK“ k projednání (podklady byly předány členům na zasedání komise):

 Seznam členu výboru – Aktualizace seznamu

Usnesení výboru schopného pro hlasování – min. 9 členu

Kandidátní listina – aktualizace seznamu + doplnění nových členu

 

Volební komise:         Petr Klepáček

Janda Balát

Václav Mašek

 

Revizní Komise:      Josef Panc

Václav Hrůza

Alois Klepáček

 

Volba předsedy – bude probíhat tajným hlasováním pomocí volebních lístků

Sčítání hlasů – volební komisí

Kandidátní listina:

Kandidát Počet hlasů
Benjamin Jelínek

11

Jaroslav Balát

11

Václav Pek

10

Václav Plachý

10

Štefan Plachý

10

Karel Vrba

10

Václav Mašek

8

Josef Mašek

6

Petr klepáček

6

Herman Cotman

6

Antonín Pospíšil

6

Klepáček Alois

5

Josef Panc

5

Alois Klepáček

3

Václav Hrůza

1

 

Vítězný kandidát na předsedu SČBK s 11. hlasy:

Benjamín Jelínek

Jaroslav Balát

 

Benjamín Jelínek post předsedy SČBK přijal.

Jaroslav Balát post předsedy SČBK nepřijal.

 

Novým předsedou SČBK se tedy stal Benjamín Jelínek.

Za místopředsedu si zvolil:    Jaroslav Balát, Karel Vrba

Benjamín Jelínek:

požádal všechny zúčastněné ale i nezúčastněné členy SČBK o zlepšení vzájemné spolupráce a hlavně komunikace. Častější předávání nových informací.

Dále požádal o aktualizaci seznamu lidí z Banátu (lokalita dnešního trvalého bydliště)

 

GERNIK – Mašek Václav

BIGR, ROVENSKO – Balát Jaroslav

Sv. HELENA – Jelínek Benjamín

EMENTAL – Cotman Herman

 

Benjamín Jelínek: nadále je v prodeji kniha „Vrátili jsme se do vlasti…“

 

Štefan Plachý: knihy by se měli nabízet hlavně na příležitostních kulturních akcích.

 

SETKÁNÍ ČECHŮ Z BANÁTSKÝCH KARPAT 2015

 

Zasedací komise společně odhlasovala již stanovený termín setkání na 20.6.2015 Luby / Skalna

 

Štefan Plachý: pomoc při realizaci tohoto setkání nám nabídl také pan farář.

 

Štefan Plachý / Benjamín Jelínek: požádali jsme také o dotace od Karlovarského Kraje. Požadovaná částka je 50 000,- Kč.

Nyní čekáme zda nám bude výše dotace schválena.

 

Štefan Plachý: pronájem sálu je zařízen. Město Luby nám slíbilo vyjít vstříc. Kvůli volbám, které nedávno ve městě proběhly, nevíme ještě cenu za tento sál. Jakmile se zastupitelstvo usadí projednám to s nimi.

 

Štefan Plachý: při akci nad 300 lidí musí být přítomní hasiči.

 

Štefan Plachý: pomoc s uskutečněním tohoto setkání nám nabídl také starosta Města Skalná.

 

Karel Vrba: město skalná jsme požádali o grant na kulturní akce. Nyní čekáme zda nám bude schválen.

Částka 6000,- Kč.

 

Štefan Plachý: stravování na setkání: oběd školní jídelna

prodej lístků cena 80,- Kč / 1x oběd

Musíme vědět kolik jídel přibližně navařit!! Proto kdo si nekoupí lístek, nedostane jídlo.

 

Jaroslav Balát: kulturní vložkou na tomto setkání by měli přispět všichni, nespoléhat se pouze na místní (kde se koná toto setkání)

 

Václav Pek: problém je v tom, že ne všichni se přihlásí dopředu.

 

Klepáček Petr navrhl: stánky s jídlem u sálu na večeře

 

Štefan Plachý: na setkání je pozván : biskup František Radkovský a děkan Václav Mašek.

Dále žádá, aby případné návrhy, koho ještě pozvat posílat na kontaktní email: s.plachy@seznam.cz

 

Štefan Plachý: založil jsem za SČBK internetové stránky www.ceskybanat.cz

Z časového vytížení se nemohu nadále o tyto stránky starat a aktualizovat tento web.

Požádal komisi o zvolení nového správce těchto stránek.

 

Komise navrhla: správce internetových stránek Václava Plachého, ten návrh přijal.

 

Štefan Plachý: přislíbil že panu Plachému Václavovi předá veškeré přihlašovací údaje na tyto stránky a seznámí ho s úpravami.

 

3. Různé

 

Petr Klepáček: upozornil na špatnou komunikaci s Ivo Dokoupilem (koordinátorem pomoci pro Rumunsko a Ukrajinu pro nadaci Člověk v tísni)

 

Štefan Plachý navrhl: navázat lepší spolupráci s Ivo Dokoupilem

 

Benjamín Jelínek navrhl komisi: občerstvení při volbách bude pro všechny členy hrazeno z centrálních peněz SČBK. Volby se konají jednou za pět let.

 

Benjamín Jelínek: příští zasedání SČBK listopad 2015 / Lovosice

 

 V Ústí nad Labem dne 22.11.2014

 

Zapsal: Václav Plachý

Ověřil: Benjamín Jelínek (předseda komise)

Předáno: Členům komise

Benjamin Jelínek, Jaroslav Balát, Klepáček Alois, Herman Cotman, Petr klepáček, Václav Pek, Václav Plachý, Štefan Plachý, Karel Vrba, Antonín Pospíšil, Josef Panc, Alois Klepáček, Václav Hrůza, Václav Mašek, Josef Mašek

 

 

 

Celostátní setkání Luby u Chebu 20.červen 2015

Sdružení Čechů z Banátských Karpat tímto oznamuje termín příštího celostátního setkání, které se bude konat v sobotu dne 20.6.2015 v Lubech u Chebu. Schváleno na zasedání  SČBK 22.11.2014.

Toto celostátní setkání organizují kluby Luby, Skalná a Cheb, kteří už začaly s přípravami. Vás tímto  prosíme, pokud máte návrh k programu, či jiné připomínky, které by pomohly s přípravou, kontaktujte pana Václava Maška na telefonu +420 603 981 079.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Festival v Banátu 2014 Eibentál

FESTIVAL BANÁT 2014 –                   20.8. – 24.8.2014

Jsme opět o rok starší – Festival Banát 2014. Naše ročníky volně navazují na tradici kulturně hudebních festivalů, které se v minulých letech konaly na území českých vesnic, převážně pak v Gerníku a Svaté Heleně. My jsme konání přesunuli do vesnice Eibentál, kde je nyní největší česká komunita v celém Rumunsku. Letošní ročník se bude konat v podobném duchu jako loňský, jen s rozdílem, že se pokusíme odstranit hejno organizačních much (kterých nám přišlo přes dotazník požehnaně a děkujeme za ně), které se mám při naší první takové akci vyrojili 🙂

Těšit se tak opět můžete na banátskou jízdu autobusy v doprovodu vaší oblíbené kapely, vystoupení známých kapel a doprovodné akce v čele s Dunajskou soutěskou. Line up kapel bude zveřejňován průběžně od začátku ledna, abychom Vás trochu napnuli, ale vězte, že letošní letošní ročník minimálně vyrovná svého předchůdce. Návštěvníci jistě také ocení větší podíl místního folklóru, kdy festival bude již oficiálně spojen s Českým spolkem a v rámci akce proběhne i pravý krajanský festival.

V Banátu na viděnou!

zdroj: www.festivalbanat.cz

schválil:

Štěpán Slaný

VELIKONOČNÍ AKCE – EXPRESHRUZA

VELIKONOČNÍ AKCE EXPRES HRUZA -AUTODOPRAVA

16.4.2014 – 22.04.2014

ODJEZD  – Středa – Žatec – 17:30

– Praha – 19:30

– Brno –   22:00

PŘÍJEZD – Úterý  – Sv.Helena – 5:30

–  Brno         – 17:30

–  Praha       – 20:00

BUS

www.expreshruza.cz

(+420) 777 277 339 Josef Hrůza