IX. Celostátní kulturní setkání 2015

🇨🇿 Celostátní setkání Čechů z Banátských Karpat a Skalenská pouť24. června 2023.

Odkaz na celé video níže

https://www.facebook.com/KatolickafaraGernik/videos/248608944692231

Celostátní kulturní setkání Čechů z Banátských Karpat Luby 12.9.2015

Fotografie je možné  zhlédnout a stáhnout také zde: http://lenkaplacha.rajce.idnes.cz/Celostatni_setkani_cechu_z_Banatu_-_Luby_2015/

Program

Karlovarský Kraj podpořil tuto akci jednorázovou dotací       10 000,- Kč.

Program obohatí vystoupení folklórních zpěvů a tanců.

INFORMACE: Lístky na oběd již v prodeji. Nutno objednat předem.  Kontaktujte pana Václava Maška na telefonu +420  603 981 079 . Cena 65 Kč (dětský 50 Kč). Uzávěrka obědů je 07.09.2015

Na tomto kulturním setkání nám přislíbil  účast mimo jiných také František Radkovský biskup Plzeňské diecéze, farář děkan Václav Mašek z Eibenthal, místní farář Pioter  Libner,  kazatel Alois Boháček,  starostové měst Skalná,  Luby , Cheb a jiní

20.10.2014

Klub Luby – Skalná  začíná tedy z přípravami. Vás tímto  prosíme, zdali máte návrh k programu nebo jiné připomínky k tomuto kulturnímu setkání,  kontaktujte pana Václava Maška na telefonu tel. +420 603 981 079

30.3.2014

Sdružení Čechů z Banátských Karpat tímto oznamuje termín příštího celostátního kulturnáho setkání Čechů z banátských Karpat, které se bude konat v sobotu dne 20.6.2015 v Lubech u Chebu. O přesném termínu se rozhodlo při zasedání  klubu Luby – Skalná v sobotu 29.3.2014, kde po dlouhé debatě mezi členy, předsedou klubu panem Václavem Maškem a místním fařářem  p. ThMgr. Piotrem   Libnerem , došlo ke shodě pro výše uvedený datum.

23.2.2014

Na členské schůzi dne 22.2.2014, bylo uděleno pořádání Celostátního kulturního setkání  Čechů z banátských Karpat v roce 2015 klubu Luby – Skalná.  O přesném termínu celostátního kulturního setkání v Lubech u Chebu 2015, Vás budeme včas informovat.