ÚVOD A CÍLE SDRUŽENÍ

Naše sdružení bylo založeno v roce 1998 panem Aloisem Křivánkem a Františkem Hruzou.

Český Banát

www.ceskybanat.cz

Sdružení Čechů z Banátských Karpat vzniklo z vnitřních potřeb lidí, kteří se usadili na území ČR v letech
1947-1949 a také z osob, které se vrátili do „staré vlasti“ po roce 1989.
Registrace stanov na Ministerstvu vnitra spolu s přidělením IČ u ČSÚ proběhlo
2.4.1998. První oficiální celostátní schůzka se uskutečnila 1.05.1999, kde byl zvolen předsedou pan Štefan Nejedlý.
Od první celostátní schůzky působí sdružení na území ČR a v současné době čítá 205 aktivních členů. Daleko více však má# svých přátel a sympatizantů. V únoru 2009 byl zvolen v pořadí třetím předsedou pan Benjamín Jelínek.

Sdružení Čechů z banátských Karpat v České republice (SČBK)

Sídlo sdružení: 350 01 Cheb, Růžová 2 IČ:66364868

Bankovní spojení: č.212346118/0300

Předseda sdružení KSČB: Benjamin Jelínek

jelinek.b@seznam.cz
tel. +420 604 961 879

 

Hlavní cíle sdružení:

1) shromažďování historického materiálu, jak písemného, tak trojrozměrného charakteru, -pořádání regionálních výstav o životě banátských Čechů,

2)organizovat příležitostná setkání celostátní nebo regionální a to podle zájmových skupin,

3)organizovat veřejné akce vztahující se k dějinám banátských Čechů,

4) spolupracovat s příslušnými organizacemi a orgány v ČR i v zahraničí, spolupracovat s českými menšinami v zahraničí zejména v Rumunsku,

5) spolupracovat na vytváření přátelských česko – rumunských vztahů zejména po stránce kulturní,

6) poskytovat potřebné informace sdělovacím prostředkům i jednotlivcům,

7) podílet se na vytváření mezilidských vztahů bez ohledu na etnickou příslušnost či politické nebo náboženské přesvědčení

clip_image002