Cheb 2008

31. května roku 2008 se uskutečnilo setkání Čechů z banátských Karpat v Chebu. Sdružení  oslavilo  jubilejní 10. výročí od jeho založení. V Chebu se setkalo na 500 rodáků z Banátu i jejich přátel. Přišli i Helenští rodáci, kteří v současné době žijí v Argentině. Setkání začalo společnou ekumenickou bohoslužbou v kostele sv. Mikuláše na  Kostelním náměstí. K hostům promlouval bratr kazatel Karel Černík z Argentiny, bratr kazatel David Sláma z BJB Cheb, P. Petr Bauchner farář v Chebu  P. Piotr Libner farář ze Skalné, univerzitní profesor z Karlovy univerzity z Prahy pan Felix. Program dále pokračoval obědem, předáním upomínkového dárku zakladateli sdružení panu Aloisi Křivánkovi. V odpoledních hodinách v prostranství školní jídelny v Brandlově ulici se mohli přítomni zapojit do činností, které připomínaly již některá zapomenutá řemesla a práce. Současně probíhal turnaj v kopané o „Putovní pohár“, který si tentokráte odnesli Skalenští fotbalisté. Po večeři v 17:300 část návštěvníku se setkala v BJB Cheb na promluvě kazetele K. Černíka. Program pokračoval hudbou a tancem až do 24:00.

Slunné počasí, dobrá nálada a občerstvení provázelo návštěvníky po celý den.

karelcernik